Malthe Rasmussen fortæller om Filosofi på Cambridge

Ivysen har ved flere lejligheder haft glæde af at interviewe danskere der har klaret sig gennem nåleøjet til eliteinstitutioner i udlandet. Specielt de der har læst på amerikanske institutioner, og i endnu højere grad de der har læst på uddannelser med fokus på lederskab, såsom Public- og Business Administration, har gentagende gange understreget at det er afgørende for din optagelse at du forsøger at vise tegn på lederskab allerede inden du søger ind, det være sig gennem frivilligt arbejde, undervisning, ungdomspolitik, mentorforløb, skolebestyrelser osv.

Selvom det altid er en god idé at engagere sig i ikke-studie-relaterede aktiviteter, om ikke andet for at vise at man har en rund personlighed og energi der går ud over det faglige, ser billedet lidt anderledes ud når man skal læse eks. Historie eller Filosofi. Her vægter en interesse og passion for faget, herunder faglige præstationer, meget højere.

Det erfarer Ivysen da redaktionen har været så heldig at kunne interviewe Malthe på 20 år som startede på Filosofi på Cambridge sidste år.

Ligesom Mads og Lukas, afsluttede Malthe de sidste to år af sin gymnasiale uddannelse på Nordic United World College.

Hvordan lærte du om United World Colleges?

”Jeg stødte på det i en artikel i Politiken om Clement Kjersgaard som har gået der. Jeg havde ventet i folkeskolen på at kunne udfolde mig fagligt, men det faglige niveau på gymnasiet frustrerede mig. På en måde, var UWC (United World College, red.) en flugt fra det faglige niveau på det gymnasium jeg gik på og samtidig en mulighed for at prøve noget nyt.”

UWC er en international gymnasial uddannelse som varer 2 år svarende til 2. og 3. klassetrin på gymnasiet. Hvert år uddeler skolerne 16-18 stipendier til danske elever som så bliver sendt til en af de 12 skoler som organisationen består af. Kravene for at blive optaget er at du er i gang med det første år af din gymnasiale uddannelse og at du er dansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse i Danmark. Organisationen oplyser at det afgørende for at blive optaget er at eleven er fagligt velfunderet og i stand til at tage en krævende uddannelse på engelsk, at eleven er initiativrig og nysgerrig samt er interesseret i at lære mere om andre kulturer. Læs mere på organisationens hjemmeside.

Malthe fortæller at der gik ca. 200 elever på UWC fra 80 forskellige lande. Det at alle selv havde valgt at være der, nogen endda kæmpet for det, var med til at hæve niveauet og den faglige stemning på skolen:

”Alle havde noget at byde på fagligt eller kreativt”

UWC er “need-blind”, altså den skeler ikke til om man har penge eller ej ved beslutning om optagelse af elever:

”Derfor har skolen en blanding af folk fra forskellige socioøkonomiske baggrunde. På den måde er det forskelligt fra mange kostskoler” – fortæller Malthe.

Ved undervisningen var de typisk 10-15 elever i klasserne med undervisere fra skoler som Cambridge, Princeton mv.:

”Ikke at de derfor nødvendigvis er dygtige undervisere, men det var med til at give et indblik ind i den verden

På skolen kom alle Ivy League universiteterne og havde oplæg og interviews med eleverne. Der var endda et dedikeret ”university office” som hjælper de studerende med at facilitere kontakt til de nødvendige ved ansøgningsprocessen til universiteter rundt om i verden:

”Der var nogle mennesker for hvem det var en chance for at komme ud af ekstrem fattigdom. Det betød noget for tilgangen til videre uddannelse for os alle sammen

Ansøgning til Cambridge

Malthe besluttede sig 2 måneder før ansøgningsfristen den 15. oktober for at søge ind på Cambridge. Han følte at ungdomskulturen i England svarede bedre til hans person end den i USA. I England fungerer det sådan at man kan søge ind på 5 universiteter samtidigt via en såkaldt UCAS (Universities & Colleges Admissions Service). Det er en fælles ansøgning hvor man kun skriver én ansøgning som så bliver sendt til de 5 universiteter. Der er dog den begrænsning at man ikke kan søge ind på både Oxford og Cambridge.

You’ll have to do better than that”

Efter ansøgningen er sendt senest d. 15. Oktober, er der bestemt ikke ro til at slappe af. Malthe fik en invitation til en samtale allerede en måned efter ansøgningsfristen, og skulle dér stå til rådighed på Cambridge. Alt ud over turen var selvfølgelig betalt:

”Jeg havde 2 interviews. Et hvor jeg fik en tekst som virkede som oplæg til en diskussion med to sociologer. Til den anden sad 2 politologer og rektor for mit college.

Malthe beskriver at han var naturligt nervøs og at det er svært at vurdere hvordan samtalerne gik:

”De presser altid en ud på dybt vand. Man ved ikke selv hvor længe der går før man kommer derud, men det er det de er interesserede i. En af dem gav mig et spørgsmål, og da jeg prøvede at svare, sagde han blot ”You’ll have to do better than that”. Der blev jeg nervøs.

Selvom flere kommer i fint tøj indkøbt specielt til lejligheden, valgte Malthe at være sig selv og troppede op i jeans og t-shirt:

”Jeg kendte til fordommene om rigdom og det elitære element over skolen, men jeg tænkte at jeg bare ville være mig selv. Hvis jeg så kom ind, var det nok også det rigtige sted for mig.”

Hvorfor dig?

Malthe fortalte at han i folkeskolen ikke var kendt for at have et prangende karakterblad. Tværtimod, han kedede sig meget og blev nok karakteriseret som lidt af en rod. Det var først på UWC i Norge at Malthe rigtigt fik omsat sin viden og interesse til håndgribelige resultater.

Adspurgt om hvorfor han tror at han blev optaget på Cambridge, svarer han:

”I USA tror jeg at der er meget med om du har dyrket sport, været med i foreninger og vist lederskab osv. Her handler det mere om hvorvidt du har en passion for fagområdet og selvfølgelig om du er dygtig. Jeg tog samtalen afslappet for naturligt at vise at jeg interesserede mig for stoffet. Man kan ikke snyde sig igennem. Mit indtryk var at var man dygtig og villig til at dedikere sig, så er man egentlig velkommen. Der er også en grad af vilkårlighed i det. De der interviewer skal selv arbejde sammen med dig i tre år, så der er måske også et element af personlighed i det.”

Malthe har nu gået på Cambridge i 2 ½ måned, og er rigtig glad for studiet og miljøet. Han beskriver at han hver uge har en time til halvanden med en professor med diskussion om hans ugentlige aflevering.

”Det er en fed måde at studere på! Man kan virkelig mærke hvor mange ressourcer der er her.”

Det bliver ens liv

Hvad med niveauet, kan du følge med?

”Jeg havde filosofi på UWC. Så på den måde, havde jeg en lille fordel fra start. Derudover, sætter jeg nogle timer af hver dag til at læse ud over pensum for at udvikle mig personligt. Man taler om filosofi hele tiden. Der er foredrag, gæstelæsere, ugentlige opgaver om et emne og ugentlige samtaler med undervisere, så det er svært ikke at komme på niveau – Det bliver ens liv.”

Malthe tilføjer at man virkelig skal gide det. Ellers er det hårdt at trække sig igennem.

Har du planer for fremtiden?

”Jeg læser det fordi det er spændende. Så dybere set, kan jeg bare godt lide at lege med det. Sådan som det ser ud nu, kunne jeg godt tænkte mig at tage en Master’s Degree (kandidatgrad, red.) og en Ph.d. og så komme ind i forskermiljøet.

Det praktiske

Malthe fortæller at han betaler 3290 pund om året, ca. 29 000kr:

”Det låner jeg rente- og gebyrfrit fra regeringen. Men det stiger nu, så man kan risikere at komme til at betale væsentligt mere.”

Ivysen takker Malthe for historien om hans vej fra folkeskolen til Cambridge. Vi ønsker ham al held fremover.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *