Sådan betaler du for Harvard

Ivysen har rapporteret om hvorledes flere har fundet vej til universiteter som Harvard. Det synes at gå igen at en blanding af fornuftige karakterer, masser af gode ting på CV’et, som frivilligt arbejde og gode studiejobs, samt gode anbefalinger kan åbne døren for at du kan opnå optagelse på Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Cambridge, NYU, Columbia, Stanford med flere.

Når det så er sagt, er det jo ikke gratis.

Harvard har i år annonceret at det for det skoleår vi træder ind i nu vil hæve studieafgiften med 3,6%. Det får prisen får et år på Harvard, inkl. ophold, op på svimlende 50.724 dollars, altså i skrivende stund: 293.372 kroner.

(se:http://www.boston.com/news/education/higher/articles/2010/03/19/harvard_will_raise_tuition/)

Nogle kandidatstudier tager kun et år at læse på Harvard, som f.eks. jura, men skal du over og læse Public Administration eller Medicin, er det flere gange 50.000 dollars du skal af med.

Betyder det så at det er umuligt at studere på Harvard, og at du ligeså godt kan opgive at søge? Nej, det gør det ikke.

Der er gode muligheder for at finansieret en del af dit studieophold i udlandet, faktisk får 2/3 af alle nystartende studerende på Harvard hjælp fra Harvards egne legater eller fra andre kilder.

For det første tilbyder den danske stat et såkaldt “udenlandsstipendium” til danske studerende der ønsker at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet, eller som ønsker at tage til et anerkendt universitet som en del af deres danske studier. Det kræver at du har en dansk eller udenlandsk bachelorgrad, at du skal betale studieafgift på det universitet du er kommet ind på og at du har mindst 5 SU-klip tilbage når du søger(Man starter med 70 SU-klip på en videregående uddannelse). Det vil sige at du skal være berettiget til SU i mere end 5 måneder når du tager afsted til det udenlandske universitet.

Opfylder du ovenstående betingelser, skal du ikke gøre andet end at blive optaget på det universitet du vil ind på for at få dit taxametertilskud med dig, altså det din uddannelsesinstitution almindeligvis modtager/betaler for at uddanne dig. Det betyder at en medicinstuderende, som koster mere i materialer og faciliteter, vil få flere penge med sig end en historiestuderende der ikke skal bruge dyre laboratorier. Normalt siger man at tilskuddene er delt op i 3 grupper som får tildelt:

41.600kr. pr. år (Humaniora, Business, Økonomi o.l.)

67.700kr. pr. år(Digitalt design, Film- og medievidenskab, musik, idræt og lign.)

99.000kr. pr. år(Medicin, naturvidenskab, ingeniør, o.l.)

(kilde)

Er du medicinstuderende får du altså 1/3 af studieafgiften på Harvard betalt. Men hvad så med resten?

Realistisk set, er det nok svært at komme udenom gæld ved så høj en investering. Men ud over udenlandsstipendiet, er der utallige legater du kan søge. Nogle for at komme fra en bestemt by i Danmark, andre for at være et bestemt køn, nogle for at have gået på en bestemt institution og andre for at ville et bestemt sted hen i udlandet.

Vil du f.eks. til Harvard, er der adskillige legater;

Kronprins Frederiks Legat til Harvard, som hvert år sender to danskere afsted til the Kennedy School of Government (statskundskab+økonomi) på Harvard, Frank Boas Legat til Internationale studier på Harvard Law School, Niemann Foundation Fellowship til journaliststudier på Harvard, Leob Fellowship til Harvard Design School mv.

(Læs om Louise der nu studerer på Harvard med Kronprinsens legat i baghånden)

Ikke kun er det muligt at komme ind, men muligt at betale det. Ønsker du informationer om muligheder ved andre universiteter, er du velkommen til at kontakte Ivysens redaktion, eller afvente nyheder om andre universiteter.

Se mere om udenlandsstipendium her:

http://www.uvm.dk/Uddannelse/De%20videregaaende%20uddannelser/Internationalisering/Udlandsstipendieordningen.aspx

Læs mere om SU-klip her:

http://www.su.dk/SU/klippekortet/Sider/default.aspx

Se mere om legater her:

http://www.so.dk

http://www.wemakeithappen.dk/index.php/legater

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *