Derfor tager danske studerende til udlandet

En række undersøgelser er de seneste år blevet udfærdiget af de nordiske regeringers myndigheder og institutioner for at fastlægge hvad samfundet får ud af at sende studerende til udlandet, og hvad de studerende får ud af udenlandsophold. Med andre ord, vil regeringerne gerne vide om de får noget for deres penge.

En helt ny undersøgelse kaldet Nordic Students Abroad viser gennemgående at danske studerende, trods stigende muligheder for at få økonomisk støtte fra staten, i mindre grad end vores naboer vælger at tage til udlandet. Derimod er Danmark et af de mest populære nordiske lande at studere i for udenlandske studerende, specielt andre nordiske studerende tager en tur forbi Danmark.

Det viser sig at 500 danske studerende modtog statens udenlandsstipendium i 2008, hvor man altså kan få en stor pose penge med til udlandet så længe man selv sørger for at blive optaget.

(læs:Sådan betaler du for Harvard)

Undersøgelsen viser også at når danskere endelig vælger at tage til udlandet, vil vi helst til engelsktalende lande. Faktisk tager vi i 56% af tilfældene til engelsktalende lande, 42% af disse i England. Undersøgelsen viser også at økomoni er mest populært at studere i udlandet, og at 46% af de studerende der har færdiggjort deres uddannelse i udlandet stadig bor i udlandet adspurgt 1-2 år efter endt udenlandsk uddannelse.

Derfor tager vi til udlandet

Undersøgelser udført af Styrelsen for International Uddannelse, tidl. CIRIUS, berører både danske studerendes og arbejdsgiveres syn på praktik- og studieophold i udlandet.

Undersøgelserne viser at 90% af de studerende der tog til udlandet gjorde det for at opleve en anderledes arbejds- og studiekultur, 75% gjorde det også for at få bedre karrieremuligheder i Danmark, 60 % for at få bedre muligheder internationalt og for over en 1/3 var det for at få en bestemt faglig viden de ikke kunne få på deres studie i Danmark.

For de studerende der ikke tog afsted var grunden ofte Familie/kæreste/venner, og 44% svarede at de ikke mente at de havde økonomi til et udenlandsophold.

På det personlige plan svarede 91% af de adspurgte at udenlandsopholdet har gjort dem mere selvstændige og at de har fået bedre interkulturelle kompetencer, 88% svarer at de er blevet bedre til sprog og 77% at de har fået bedre sociale netværk. Endvidere vurderer 56% at niveauet var højere på institutionen de besøgte end institutionen de kom fra i Danmark.

Det viser sig også at 44% af de studerende der ikke tog til udlandet fortryder det. Til gengæld fortryder kun 3% at de tog afsted.

Det mener arbejdsgiverne

Mere interessant er spørgsmålet om hvorvidt det at studere i udlandet forbedrer chancerne for at få et arbejde i Danmark.

Det viser sig at ud af 1334 danske studerende der færdiggjorde en uddannelse i udlandet i 2003 vendte 252 tilbage til det danske arbejdsmarked. Her fik 226 af dem et arbejde umiddelbart efter deres tilbagekomst.

Undersøgelserne viser at hvis de studerende ikke selv kan forklare hvad de har fået ud af deres udenlandsophold, er et godt studiejob i Danmark i ligeså høj kurs hos de danske arbejdsgivere. Derfor er det vigtigt at de studerende gør op med sig selv hvad de gerne vil have ud af opholdet og er i stand til at formulere det når de kommer hjem.

Forståeligt nok, øger et studieophold i udlandet betydeligt chancerne for at få et internationalt job samt internationale stillinger i danske virksomheder.

Arbejdsgiverne udtrykker at hvis den institution du besøger i udlandet ikke er “bedre” end den du kom fra i Danmark, og du ikke har fået unik viden med dig tilbage, ser arbejdsgiverne hellere at du har været på et praktikophold i udlandet, da det giver dig erfaringer med anderledes ledelsesstrukturer og fremmede kulturer, og i øvrigt gør dig mere kreativ i det daglige arbejde.

Der er altså mange gode grunde til at tage til udlandet. Vigtigt er det bare at du selv kan formulere disse gode grunde når du er færdig, specielt hvis du vil øverst i bunken hos de danske arbejdsgivere.

Læs også: Mens du uddanner dig i udlandet, venter de danske virksomheder på dig

Se undersøgelserne her:

http://www.iu.dk/maalgruppeindgange/videregaaende-uddannelse/udbytteundersoegelser/undersoegelser-af-udbyttet-ved-uddannelsesophold-i-udlandet-1

og

http://www.iu.dk/nyheder/kort-nyt/ny-undersoegelse-af-nordiske-studerendes-mobilitet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *