Amalie Strømberg Loft

Amerikanerne har et princip der hedder “no fee no degree”.

Hvis du ikke betaler for at tage din uddannelse på et amerikansk universitet, kommer du heller ikke derfra med et diplom i hånden. Selvom det kan få nogle til at tænke at det så er omsonst at bruge tid og ressourcer på at søge en udvekslingsplads for at bruge en masse tid på et fremmed universitet med studerende der, modsat dig, har betalt for at være der og kan gå derfra med universitetets stempel, bør man undersøge de fantastiske muligheder udvekslingsaftalerne tilbyder.

For nej, du graduater ikke fra universitetet. Men du får undervisning på samme plan som alle andre, du har samme rettigheder og forpligtelser som de øvrige studerende og du får samme unikke mulighed for at stifte bekendtskab med et utal af forskellige personer med forskellige baggrunde og kulturer, samt et indblik i et uddannelsessystem der er meget forskelligt fra vores.

Ud over at du kan meritoverføre dit ophold, altså lade undervisningen i udlandet erstatte fag du skulle have haft i Danmark, kan du også bruge opholdet som en smagsprøve. For hvordan kan du bedre afgøre om du vil bruge en halv million kroner på at tage en hel uddannelse i USA end at have prøvet det gennem udveksling først?

Amalie Loft læser jura på 5. år på Københavns Universitet, og hun tilegnede sig en plads på et af de højst rangerede universiteter Københavns Universitet har udvekslingsaftaler med, nemlig Duke University i North Carolina, USA. Duke university har en af de mest respekterede Law Schools i verden, og universitetet har udklækket personligheder som den tidligere præsident Richard Nixon(læste jura der) og ledere for virksomheder og organisationer som Microsoft, Cisco Systems, General Motors, Pepsico og the FCC(Federal Communications Commission). Bill Gates’ kone, Melinda Gates, som formidler The Bill & Melinda Gates Foundation med over 33 milliarder dollars i midler udspriger også fra Duke.

Amalie fortæller at hun valgte at tage på udveksling i USA for at opnå en bedre forståelse for det amerikanske system og kultur samt forbedre hendes engelsk. Adspurgt om hendes forventninger til opholdet svarer hun:

“Jeg havde ikke særlig store forventninger til mit udvekslingsophold, men det endte med at være en af de bedste tider i mit liv – hidtil. Det var særligt det kulturelle og sociale aspekt, der var fantastisk.”

Har dit studieophold i udlandet åbnet døre for dig der ellers ville være lukkede?

“Nej, men jeg er overbevist om, at det er en fordel at have studeret i udlandet på et anerkendt universitet.”

Jeg savnede en frihed

Hvor der på jurastudiet i København ingen obligatoriske opgaver er, ud over eksamen, og hvor undervisningen er et tilbud, ikke en pligt, står det anderledes til på Duke University. Amalie beskriver kravene til de studerende som den største forskel på det system hun har oplevet på Københavns Universitet og det hun oplevede på Duke:

“Fagligt synes jeg ikke, at niveauet var højere, og det er selvom, at det var en meget god law school. Deres vinkel til jura er mere fokuseret på retfærdighedsdiskussioner og diskussioner i det hele taget, hvor den danske tilgang er mere analytisk, dette kan dog hænge sammen med, at vores lovgivning er lettere at gå til. Tilgengæld var arbejdsbyrden i løbet af skoleåret markant større end i Danmark. Jeg havde mange obligatoriske afleveringer, og min deltagelse i undervisningen var en del af min karakter. På mange måder oplevede jeg det amerikanske system som en smule overbeskyttende, jeg savnede en frihed.”

Amalie fortæller at fordelen ved at studere i USA er at lærerne er meget mere engagerede og interesseret:

“Og det generelle serviceniveau samt effektiviteten/produktiviteten på universitetet (i administrationen) var langt højere end i Danmark. Ulempen var, at ens frihed var indskrænket til et urimeligt niveau.”

Kunne du finde på at tage mere uddannelse i udlandet?

“Jeg kunne godt finde på at tage på en sommerskole eller evt. tage en MBA(Master of Business Administration, red.) i udlandet. Ens horisont bliver udvidet markant.”

Redaktionen takker Amalie mange gange for hendes perspektiv på det at uddanne sig i udlandet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *